KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

A) TARAFLAR

İşbu Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi İstanbul/Türkiye adresinde yerleşik Özgür DOĞAN şirketine ait takipcimerkezi.net internet sitesine kaydolarak hizmet alan “müşteri” arasında akdedilmiştir.

takipcimerkezi.net internet sitesi “Site”; hizmet alan gerçek ve tüzel kişiler “müşteri” olarak isimlendirilecektir ve müşteri birlikte anıldığında “taraflar” olarak isimlendirilecektir.

Özgür DOĞAN’ a ait kurumsal bilgiler aşağıdaki gibidir:

Unvanı : Özgür DOĞAN

Adresi : DURUGÖL MAH. 1102 SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 7 Altınordu / ORDU

Vergi Dairesi : Köprübaşı

Vergi Numarası : 22624912750

B) TANIMLAR

Okumakta olduğunuz sözleşmede yer alan terimler ve bu terimlere ait açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Özgür DOĞAN tüzel kişiliğini,

Site : takipcimerkezi.net internet sitesini,

Müşteri : Siteye kaydolarak sunduğumuz hizmetleri satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Aydınlatma Metni : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda hazırlanarak sitede yayınlanan, kişisel verilerin korunması ve imhası sürecine ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenleyen metni,

Gizlilik ve Çerez Politikası : Aydınlatma metninde yer alan gizlilik ilkelerine ilişkin detaylı bilgilendirmenin yer aldığı politikayı,

Üyelik : Siteye ücretsiz kaydolma işlemini,

Hesap : Siteye kaydolduktan sonra müşteri için sipariş verilmesine, siparişlerin yönetilmesine imkân tanınan üyeye özel alanı

İfade etmektedir.

C) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İşbu sözleşmenin konusu; Özgür DOĞAN ’nin sunduğu hizmetlerin müşteri tarafından satın alınmasıdır.

İşbu sözleşmenin amacı; müşteri tarafından satın alınan hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İşbu sözleşme kapsamında Özgür DOĞAN ; müşterinin sosyal medya ile müzik dinleme platformlarındaki hesaplarının ve web geliştiricilere (webmaster) ait internet sitelerinin gelişmesini sağlayacaktır. Müşteri ise Özgür DOĞAN tarafından aldığı hizmet karşılığında hizmet bedelini ödeyecektir.

Özgür DOĞAN ’nin işbu sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerinin tamamı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Ve devamı maddeleri kapsamında eser sözleşmesi kapsamındadır.

Müşterinin siteye üye olabilmesi ve hizmet satın alabilmesi için öncelikle işbu Kullanım ve Üyelik Sözleşmesini, Gizlilik ve Çerez Politikasını ve Aydınlatma Metnini okuyarak onaylaması gerekmektedir. Aksi halde üyelik ve satın alma işleminin gerçekleşmeyeceği müşteri tarafından kabul edilmiştir.

D) SÖZLEŞME TARAFLARININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Siteye https://takipcimerkezi.net/signup URL adresinde yer alan kayıt sayfasından, talep edilen bilgilerin eksiksiz ve tam girilmesi suretiyle ücretsiz üyelik işlemi gerçekleştirilmektedir. Müşteri yapacağı alışverişlerde https://takipcimerkezi.net/kurallar adresinde belirtilen kuralları kabul etmiş sayılacaktır.

Özgür DOĞAN tarafından sunulan hizmetlere https://takipcimerkezi.net internet sitesi üzerinden “Hızlı Sipariş Formu” başlığı altından erişilmektedir.

Bu kapsamda Özgür DOĞAN , müşterinin;

Sosyal medya mecralarındaki hesaplarının etkileşimini ve gelişimini artırmayı taahhüt etmektedir. Özgür DOĞAN ayrıca; web sitesi organik trafik hizmetiyle web geliştiricilerine ait internet sitelerinin gelişmesine katkı sunmayı taahhüt etmektedir. Müşteri ise, aldığı hizmet karşılığı ücreti tam ve eksiksiz olarak ödemeyi taahhüt etmektedir. Özgür DOĞAN , bu maddede yazılı hizmetlerle bağlı olmayıp sistem alt yapısına yeni hizmetler ekleyebileceği gibi yukarıda yazılı hizmetlerini askıya alma ve sonlandırma hakkına sahiptir.

Müşteriye ait sosyal medya hesaplarına ilişkin verilen hizmetler bakımından bu sosyal medya sitelerinde politika veya sistem güncellemelerinin olma ihtimalinin varlığı müşterinin bilgisi dahilindedir. Bu sebeple verilen hizmetlerin beklenilen düzeye ulaşmaması sebebiyle Özgür DOĞAN ’nin hiçbir hukuki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla hizmet sonrası etkileşimin artmaması veya hizmetin hedeflenen seviyeye ulaşmaması durumlarının ortaya çıkabileceğini, bu sebeple Özgür DOĞAN ’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını müşteri gayri kabili rücu kaydıyla kabul etmiştir.

Bu durumun vuku bulması halinde; Özgür DOĞAN ’nin hizmet aldığı servis sağlayıcı tarafından telafi hizmeti verildiği takdirde Özgür DOĞAN , bu telafi hizmetini müşteriye sunmayı taahhüt etmektedir.

İşbu sözleşmede yazılı hizmetlerin detayları ve satın alma koşulları takipcimerkezi.net internet sitesinde yer almakta olup müşterinin satın alma işlemi öncesi siteyi ziyaret ederek hizmet detaylarını okuduğu ve anladığı kabul edilmiştir.

Site üyeliği ücretsizdir. Özgür DOĞAN ’nin yukarıda sayılan hizmetlerinin tamamı ise ücretli olup ücretlendirme detayları sitede yer almaktadır. Müşterinin, ücretsiz üyelik işlemi sonrası Özgür DOĞAN tarafından sunulan ücretli hizmetlerden faydalanabilmesi için https://takipcimerkezi.net/addfunds URL adresinde yer alan “Bakiye Yükle” sayfasından hizmet bedeli karşılığı bakiyeyi sitedeki hesabına yüklemesi gerekmektedir.

Hizmet satın alma işlemi, sitedeki hesaba bakiye yükleme işleminden sonra bakiye paranın hizmetle ilişkilendirilerek satın alınması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Satın alma işlemi; üçüncü taraf BDDK lisanslı ödeme araçları vasıtasıyla kredi ya da banka kartıyla veya IBAN hesabına havale/EFT işlemiyle gerçekleştirilmektedir.

Sitedeki hesaba para yüklenmiş olması, müşterinin hizmet satın aldığını ifade etmektedir. Bu sebeple müşteri, sitedeki hesabına yüklediği paranın banka hesabına ya da kredi kartına iadesini isteyemez. Satın alınan hizmet sonrası sitedeki hesabında bakiye para kalması durumunda müşteri dilerse sitedeki hizmet bedelini karşılaması şartıyla başka bir hizmet satın alma hakkına sahiptir.

Sipariş konusu sosyal medya ya da internet sitesine ait, hizmetin sunumu için gerekli bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun girilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin gerçeğe aykırı veya yanlış girilmesinin tüm kanuni ve hukuki sorumluluğu müşteriye aittir.

Hatalı, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifade ve bilgiler içeren, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı bilgilerin siteye kaydedilmesi halinde Özgür DOĞAN müşterinin hesabını tek taraflı olarak feshetme ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir. Müşterinin Özgür DOĞAN ve çalışanlarına karşı TCK kapsamında suç teşkil eden eylemlerde bulunması durumunda da bu madde hükümleri uygulanır.

Müşteri, kendisine ait olmayan ya da yönetimi altında bulunmayan sosyal medya hesabına ya da internet sitesine ilişkin sipariş veremez. Bu yönlü kötü niyetli kullanımın tespiti halinde Özgür DOĞAN müşterinin sitedeki hesabını tek taraflı olarak sonlandırma ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir. Müşterinin kendi adına kayıtlı olmayan, üyelik bilgileriyle uyuşmayan kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla ödeme yapması halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

Sitede yer alan logo ve ikon dahil olmak üzere bütün grafik tasarımların, kullanıma sunulan hizmetlerin, alan adının, Takipcimerkezi isminin ve markasının, sitede yer alan bütün içeriklerin, teknik altyapı ile satış altyapısının fikri mülkiyet hakkı Özgür DOĞAN ’a aittir. Kötüye kullanım, site içeriğinin kopyalanması, değiştirilmesi, değiştirilerek kullanılması, satılması ya da ücretsiz dağıtılması, bir başka internet sitesinde ya da mobil uygulamada kullanılması hallerinde müşterinin hesabı Özgür DOĞAN tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve adli makamlara başvuru yapılır.

Müşteri sitedeki üyelik giriş bilgilerini ve şifresini bir başkasıyla paylaşamaz, müşteri hesabı bu surette bir başkası tarafından kullanılamaz, yönetilemez ve üyelik hesabından bir başkası tarafından sipariş verilemez. Ayrıca, Özgür DOĞAN ’ı yanıltmak suretiyle üyelik sırasında bir başkasına ait kişisel veriler kullanılamaz. Bu yönlü kötü niyetli kullanım halinde Özgür DOĞAN müşterinin hesabını tek taraflı olarak feshetme ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir.

Müşteri ayrıca, sitenin güvenliğini tehdit eden, sitenin çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanamaz, bu kapsamda hiçbir faaliyet sürdüremez. Bu yönlü kötüye kullanım halinde Özgür DOĞAN , müşterinin hesabını tek taraflı sonlandırma ve gerektiği takdirde adli makamlara cezai/hukuki başvuru yapma hakkına sahiptir.

Müşteri, Özgür DOĞAN’nin 5651 sayılı Kanun ile 6698 sayılı Kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm adli/ idari makamlarına karşı sorumluluğu olduğunu bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda müşteriye ait kişisel veriler ile satın alınan hizmete ilişkin tüm detaylar kanunla belirlenen sürelerle Özgür DOĞAN tarafından muhafaza edilir.

Müşteri, Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerine ilişkin kanunen kendisine tanınan hakları için Özgür DOĞAN ’a başvurma hakkına sahiptir. Kişisel verilere ilişkin hakların tamamı Aydınlatma Metninde incelemeye açıktır. Kişisel verilere ilişkin başvurular Aydınlatma Metninde yer alan Veri Sorumlusu Temsilcisine yapılır. Üyelik ve hizmetlere ilişkin diğer tüm başvurular ise sitede yer alan https://takipcimerkezi.net/tickets URL adresinden Özgür DOĞAN ’a iletilir.

Özgür DOĞAN , site üzerinden diğer internet sitelerine bağlantı sağlayabilir. 5651 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir.” hükmü kapsamında Özgür DOĞAN bağlantı sağladığı başka internet sitesine ait içerikten sorumlu değildir.

E) TEBLİGAT

Taraflar arasında akdedilen işbu sözleşme kapsamında ihtiyaç halinde ya da yasa gereği tebligat yapılması zarureti doğduğunda Özgür DOĞAN ’nin adresi işbu sözleşmede yazan adres, müşterinin adresi ise sitede kayıtlı olan adres kabul edilecektir.

Özgür DOĞAN ’nin adresi değiştiğinde bu adres değişikliği işbu sözleşme metnine işlenmek suretiyle müşteriye bildirilecektir. Müşteri tarafından adres değişikliği Özgür DOĞAN ’ye yazılı olarak bildirilmediği takdirde ise bu sözleşme kapsamında siteye kayıt sırasında müşteri tarafından verilen adrese yapılan tebligatlar müşteriye yapılmış sayılacaktır.

F) SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu sözleşme; sitede yer alan Aydınlatma Metni ile Gizlilik ve Çerez Politikası Metniyle birlikte bir bütündür. Kullanım ve üyelik sözleşmesinin hükümleri mevzuat kapsamında ya da ihtiyaç halinde tek taraflı olarak Özgür DOĞAN tarafından güncellenebilir, kaldırılabilir ya da değiştirilebilir. Özgür DOĞAN bu sözleşmenin güncel halini https://takipcimerkezi.net/terms URL adresinde yayınlayarak, mevcut ve potansiyel müşterilerini bilgilendirmiş sayılacaktır.

Ayrıca Özgür DOĞAN , sunduğu hizmetleri sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda, müşterinin siteyi her ziyaretinde işbu sözleşme hükümlerini incelediği, okuduğu ve anladığı taraflarca kabul edilmiştir.

G) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu sözleşme, müşterinin siteden aldığı hizmetin Özgür DOĞAN tarafından yerine getirilmesi ve müşterinin sitedeki hesabında bakiye para kalmaması durumunda kendiliğinden sona erer. Taraflar işbu sözleşmeyi sitedeki hesaba para yüklenmeden ve sipariş verilmeden önce yazılı şekilde karşı tarafa bildirmek koşuluyla herhangi bir sebep bildirmeksizin tek taraflı olarak her zaman sonlandırabilir. Bu durumda taraflar birbirlerinden herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyecektir.

İşbu sözleşmedeki herhangi bir maddenin müşteri tarafından ihlal ya da ihmal edilmesi durumunda Özgür DOĞAN bu sözleşmeyi tek taraflı olarak bildirimsiz şekilde sonlandırma hakkına sahiptir.

İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda fesihten önce Özgür DOĞAN hizmetin ifası için gerekli hazırlıkları tamamlamışsa ya da hizmetin sunumuna başlamışsa müşterinin ödediği ücrete hak kazanmış sayılır ve ücret iadesi yapılmaz.

Özgür DOĞAN tarafından sunulan hizmetlerin tamamının kullanılmakla tükenen hizmetler olduğu, bu sebeple hizmet iadesinin teknik olarak mümkün olmadığı müşterinin bilgisi dahilindedir. Bu kapsamda müşteri tarafından sitedeki hesaba para yüklendikten sonra iptal/iade talebi kabul edilmez.

Müşterinin siparişi Özgür DOĞAN ’den kaynaklanan bir sebeple kısmen tamamlanırsa tamamlanmayan kısma ilişkin tutar müşterinin sitedeki hesabına iadeten yüklenir. Müşteri, sitedeki hesabına iade edilen bakiye parasıyla aynı ya da yeni bir hizmeti sipariş etme hakkına sahiptir.

Müşterinin siparişinin Özgür DOĞAN ’den kaynaklanan bir sebeple hiç tamamlanmaması durumunda hizmet siparişi için ödeme yaptığı tutar müşterinin talebine göre sitedeki hesabına ya da ödeme yöntemine göre kredi kartına ya da banka hesabına iade edilir.

Müşteri, hizmet siparişi vermeden önce hizmet şartlarına ilişkin “Maddeler” ve “Kurallar” metinlerini okuduğunu, anladığını kabul etmiştir. “Kurallar”a ve “Maddeler”e aykırı hizmet siparişinin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu müşteriye aittir.

H) İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ VE YASAL YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ya da yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacak olup tarafların müzakere ile çözemediği bir ihtilafın varlığı halinde Rize Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Taraflar arasında çıkan ihtilafın çözümünde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca tarafların defter, kayıt ve evrakları ile sitede kayıtlı bilgiler delil addedilecektir.

I) YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme toplam 9 maddeden ibaret olup sitedeki hesaba para yatırılması anında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. Müşteri tarafından sitedeki hesaba para yatırılması ile hizmetin satın alınması durumunda işbu sözleşmenin tüm kapsamıyla tarafların ortak iradesini yansıttığı kabul edilir.

Okuduğunuz Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi metni toplam 9 başlıktan oluşmakta olup Özgür DOĞAN tüzel kişisi için hazırlanmıştır. Bu Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi metni 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu koruması kapsamında bir eserdir ve tüm yasal hakları Özgür DOĞAN'a aittir.

5846 sayılı kanunun 71. Maddesi kapsamında bu eserin değiştirilmesi, kullanılması, umuma iletilmesi, yayınlanması suçtur ve cezası 1 yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.